BCS RacingSwentiboldTwin AirCS-Echt logo
MX-Brace logoBoek 2020Optiflex logo

MX Verzekeringen 

Vragen met betrekking tot verzekeringen die jij je zelf

moet stellen in de

 MX sport zijn wel de volgende: 

 • # Wat moet er verzekerd zijn tijdens training en wedstrijd?

 • # Waarvoor moet men verzekerd zijn tijdens training en wedstrijd?

 • # Waartegen moet men verzekerd zijn tijdens training en wedstrijd?

 • # Hoe is dit voor buitenlandse wedstrijden?

 • # Hoe is dit voor vrije trainingen in het buitenland? 

 • # Kan ik me bijverzekeren?

Stel je deze vragen nu eens voordat er wat gebeurt en niet na een ongeval of ander

probleem wat je misschien veel narigheid en geld kan gaan kosten. Informeer ook

bij je eigen ziekenfonds of particuliere ziekenkosten verzekeraar hoe

je verzekerd bent tegen medische kosten ten gevolgen van een MX en of

een ander sportongeval. 

Als je bij een erkende Motorsport Bond deelneemt aan wedstrijden, is er

vaak een Basisverzekering voor je afgesloten met de volgende uitkeringsbedragen:

 • Overlijden  Ä.2.500.- 
 • Algehele blijvende invaliditeit Ä.5.000.-
 • Ziekenhuisvervoer  Ä.100,-

Op deze bedragen zijn aanvullende verzekeringen mogelijk zo als:

W.A.- ONGEVALLEN Ė MATERIAAL - DIEFSTAL Ė BRAND - OPSTAL.  

E.e.a. met betrekking tot de rijder, zijn motor(en), het vervoer met auto, bus of

camper, zijn gereedschappen en  andere materialen zoals reserve

onderdelen, compressor, hogedrukreiniger, generator, enzovoort.

Denk hierbij ook aan verzekeringen voor de helpers, monteur,

en andere betrokkenen. 

Overdenk ook de problemen welke kunnen ontstaan bij diefstal uit je auto

of bus op weg en tijdens de training en of wedstrijd, ook als het voertuig

geladen naast je huis staat geparkeerd en er gebeurt iets wat doet de

verzekering dan?

Zorg ook dat je weet wat er zoal in je auto en of bus aanwezig is maak er een lijst van

en zet er voorzichtig de prijs achter dat spaart later een hoop zoek en rekenwerk.

Voor buitenlandse wedstrijden is een doorlopende reisverzekering een aanrader,

vergeet ook de verzekering voor je monteur en andere meereizende niet.

 # MX verzekeringen

 

 # Motorrijtuig verzekering

 

 # WA verzekering

 

 # Reis verzekering (Plus aanvulling)

 

 # Rechtsbijstand verzekering

 

 # Risico verzekering

 

 # Annulering verzekering

 

 # Materiaal verzekering  

 

 # RepatriŽring verzekering 

Tijdens wedstrijden in Nederland of het buitenland kun je te maken krijgen

met allerlei onverwachte gebeurtenissen die  je veel geld kunnen gaan kosten. 

Door deze info door te nemen kun je controleren of je aan alle risico's heb gedacht,

en hoe je deze kunt voorkomen en of beperken.  


VERZEKERINGEN IN DE MOTORSPORT.

MOTORRIJTUIGVERZEKERING.

Als u wettelijk aansprakelijk bent bij een verkeersongeval dekt de WA verzekering

de schade die u met uw voertuig aan ander toebrengt.

Vele polissen geven in Nederland een dekking tot  Ä.1.000.000, per gebeurtenis.

 • Uw aansprakelijkheid is in het buitenland gedekt voor de bedragen 

 •  zoals gelden in het land waar de schade valt.

 • De mogelijkheid bestaat om voor de vakantieperiode dus ook voor een 

 • buitenlandse wedstrijd een korte termijn cascoverzekering af  te sluiten.

 • Een cascoverzekering dekt ook de schade aan het eigen voertuig.

 • Door onbekendheid met de verkeerssituatie in een vreemde omgeving en door de

 • eventuele vakantie drukte loopt u immers extra risico's.

 • Overweeg het sluiten van een ongevallen inzittendenverzekering.

 • Ongeacht de schuldvraag onafhankelijk van andere schadevergoedingen keert

 •  deze verzekering uit wanneer  de inzittende letsel hebben opgelopen door een

 • ongeval dan wel dodelijk verongelukt zijn.

 •  

 • Neem op reizen en vakantie altijd uw groene kaart mee.

 • Controleer vooraf de geldigheidsduur,of de vereiste handtekeningen zijn gezet

 • en of de verzekering geldig is in de landen die u wilt bezoeken of

 • waar u doorreist.

 •  

 • Volg bij schade de aanwijzingen van uw verzekeringsmaatschappij op.

 • Gebruik als u een aanrijding krijgt een Europees Schadeformulier voor het

 • noteren van de gegevens.

 • Vul het document volledig in.

 • Dit formulier is in een groot aantal landen ingevoerd. 

 • De taal waarin het formulier is opgesteld kan verschillen,maar de vorm,de vragen

 • en de volgorde zijn het zelfde.

 • Controleer op uw polis of het aansprakelijkheid risico van uw aanhanger

 • als onderdeel van het motorrijtuig gedekt is op uw  WA verzekering

 • motorrijtuigen.

 • Kijk ook na of dit op uw groene kaart vermeld is met de letters AF.

 • Let op: de aanhanger vormt geen onderdeel van het motorrijtuig wanneer deze

 • buiten het verkeer tot stilstand is  gekomen.

 • Daarbij is niet belangrijk of dat gebeurt op een plaats waar het mag,

 • maar beslissend is of de aanhanger tot stilstand is gebracht en veilig

 • wordt achtergelaten.

 • Als de aanhanger geen onderdeel van het motorrijtuig is, is het 

 •  aansprakelijkheidsrisico in het algemeen gedekt op de polis van

 • de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Denk eens aan de mogelijkheid om schade aan de aanhanger of caravan

(door bijvoorbeeld storm of diefstal) te verzekeren op een cascoverzekering.

Kijk na of voor een bromfiets en of scooter in het land dat u wilt bezoeken een

 internationaal document nodig is dat verklaart dat in Nederland geen rijbewijs

vereist is voor het besturen van een scooter en of  bromfiets.

Ga dit na voordat u vertrekt.


Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (APV) dekt de schade

die u als particulier aan anderen toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent.


Kijk in de polis van uw APV voor particulieren na of u ook verzekerd

bent in het buitenland.

Kies als verzekerd bedrag tenminste een miljoen euro.

Huurt u een vakantiewoning in het buitenland, bijvoorbeeld in BelgiŽ of Luxemburg,

wees dan attent op het volgende.

Ontstaat er brandschade aan een huisje of aan de inboedel, dan bent u

altijd aansprakelijk, tenzij u kunt bewijzen dat u aan de brand geen schuld heeft.


Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridische hulp na een op de polis

 genoemde gebeurtenis.

Ook in het buitenland kan het afwikkelen van schade een bijzondere ingewikkelde

zaak zijn.

De verzekeringsmaatschappij is op de hoogte van buitenlandse regelgeving en heeft

 daar contacten met rechtshulpverleners.

Besef dat als u in het buitenland in hechtenis wordt genomen of uw auto in

beslag wordt genomen, er soms een borgsom geŽist, voordat u wordt vrijgelaten

of uw auto terugkrijgt.

De rechtsbijstandverzekeraar zal deze borgsom  tot een zeker maximum

voorschieten. In bepaalde gevallen geldt deze

 mogelijkheid tot voorschieten ook bij de  cascoverzekering van uw auto.


Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering vergoedt de verschuldigde reis of huursom,

wanneer uw reis niet door kan gaan of wanneer u vroegtijdig uw vakantie

of reis moet afbreken ten gevolgen van een  aantal omstandigheden zoals

ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde of van 

naaste familieleden. 

Meestal geeft deze verzekering ook een vergoeding wegens vertraging bij

vertrek vanuit Nederland om vervoerstechnische redenen en vaak ook

wegens vertraging bij aankomst op de reis of vakantiebestemming.

Dit geldt niet wanneer u gebruik maakt  van eigen vervoermiddelen.

Sluit gelijktijdig met het boeken van uw reis een annulering verzekering

anders loopt u het risico te laat te zijn!


Reisverzekering

Tijdens uw vakantie of verblijf in het buitenland kunnen zich  allerlei

onverwachte situaties voordoen die veel geld kunnen

 kosten. Sluit in ieder geval een reisverzekering.

Kies afhankelijk van uw bestemming een dekking voor Nederland,

Europa of de wereld.

Vraag bij het sluiten van een verzekering om de polisvoor waarden.

Kijk in de polis in ieder geval naar de onderdelen: dekking, uitsluiting en hoe te

handelen bij schade.

Een belangrijk aspect van reisverzekering is de mogelijkheid gebruik te maken van

hulpverlening / alarmcentrales.

Noteer naam en telefoonnummer van de verzekeringsmaatschappij en /of

 alarmcentrale.

Neem bij ernstige problemen contact met hen op.

Neem uw polisnummer mee en laat de polis thuis.

Let goed op uw spullen!

Voorkomen van diefstal bespaart u veel beslommeringen. Laat uw eigendommen

niet onbeheerd achter!

Laat indien enigszins mogelijk nimmer goederen in de auto achter, in geen

geval in het personen compartiment.

Diefstal uit auto's komt zeer veelvuldig voor en is slechts in beperkte mate gedekt.

Kijk uw polis de voorwaarde hierop na.

Laat nooit ondoordacht een onderdeel van de dekking vervallen. 

  


Een volledige reisverzekering vergoed o.a:

de Medische kosten

Buitengewone kosten

Kosten van vervoer van zieken of gewonden en het vervoer van het stoffelijk

overschot in geval van overlijden door ongeval of ziekte.

Extra verblijfkosten in geval van langer verblijf in het buitenland wegens ziekte

of ongeval.

Extra reiskosten,gemaakt van wegen het terugroepen naar Neder land

wegens dringende familie omstandigheden

 Opsporing  en reddingskosten van personen.


# Een ander dekkingsonderdeel op de reisverzekering is:

 • Ongevallenverzekering met kapitaalsuitkering bij overlijden en bij

  blijvende invaliditeit.  

  Zaken waar je zelf eens over moet nadenken zijn de onderstaande:

Wat is de inhoud van het K.N.M.V. en of MON verzekering pasje

voor de rijder tijdens wedstrijd en of training.

Waartegen moet een bij de K.N.M.V. en MON aangesloten

club o.a. verzekerd zijn ?

Waarom moet een K.N.M.V. en MON club verzekerd zijn ?

Wat moet er zoal door een club verzekerd moeten zijn ?  

Crossmotor verzekering

In Nederland is het mogelijk om je trainings en of wedstrijd motor te verzekeren


RepatriŽring verzekering

Bekijk ook vooraf hoe je materiaal en je zelf vanuit het buitenland wederom

terug komt in Nederland, na een ongeval.


MX Boek

Klik op het logo hieronder om uw MX Boek hier rechtstreeks te bestellen!

Bestseller logo

Verder naar Clubs en bonden

 E-mail: motocrossadvies@ziggo.nl #  Copyright © 2000 MX Adviseur: Jan MŁller