BCS RacingSwentiboldTwin AirCS-Echt logo
MX-Brace logoBoek 2020Optiflex logo

MX Circuits samenstelling


(1) MX circuits

Zijn die plaatsen waarop onze motocross sport wordt bedreven en die bestaan uit

natuurlijke hindernissen.

Een MX circuit kan permanent of tijdelijk zijn.  De ondergrond mag alleen uit natuurlijke

materialen bestaan.

Er mogen ook niet te veel los liggende stenen op het circuit liggen. Het toepassen van

cement, beton, bestrating en andere verhardingsmiddelen is niet  toegestaan.

De lengte van een circuit in Nederland moet minimaal 1250 en maximaal

3000   meter bedragen om aan wedstrijd eisen te voldoen. De breedte moet 

minimaal 5 meter bedragen.

 De rechte stukken in een circuit mogen maximaal 100 meter bedragen.

Vanwege gemeente, provincie en of landelijke overheid wordt er toestemming verleend

aan de betreffende Motorclub om te mogen rijden op deze circuits.

Afhankelijk van de omgeving en het land waar je bent is de samenstelling van de

ondergrond steeds wisselend.

Klik hier voor een circuit overzicht in Nederland op Google Maps


(2) Zo kennen we als ondergrond o.a.


Zandgrond

Zand ondergrond is nooit hetzelfde, je hebt los zand mul en harder zand,

ook de weersomstandigheden spreken mee voor  de zwaarte van het zand.

Veel regen (lees water) veroorzaakt vaak dat het circuit veranderd in modder.

Zand is verweerd graniet, het heeft een korrelgrote van 0,05 tot 2 mm.

Via de grote poriŽn die tussen de grotere korrels

zitten, zakt als het regent het water snel weg en kan er ook water uit de ondergrond

opgenomen worden. Hoe groter de korrels des te droger de zandgrond.  

Zandgrond kun je herkennen aan de glinsterende korrels die er tussen zitten.  

 Een zandbaan zal ook na iedere ronde wijzigen omdat de zandkorrels onder de

MX wielen worden verplaatst.  

Als je op een zandbaan gaat rijden heb je een achterband nodig die het vermogen

van je MX motor via het achterwiel aan de grond moet brengen.

Voor een losse zandbaan is dit een band met brede hoge noppen.


Kleigrond

Kleigrond is ook een verweerd gesteente, maar van een andere oorsprong dan  zand.

De kleikorreltjes of liever kleidelen zijn kleiner dan 0,016 mm: ze zijn dus heel fijn.

Water zakt door de kleine poriŽn maar zeer moeilijk weg.  

Door dat de korrels nog fijner zijn zullen ze dichter bij elkaar gaan zitten

waardoor er een vastere massa ontstaat en die bij natte omstandigheden

zal gaan plakken.

Droge kleigrond wordt zeer hard, om te rijden op een harde baan die bestaat uit

 kleigrond heb je een achterband nodig die door korte noppen welke dicht bij

elkaar staan, veel grip heeft. Wordt deze grond door veel tot zeer veel water

bevochtigd dan ontstaat een zeer kleverige massa die we modder noemen.

Om in modder te rijden heb je uiteraard een band nodig die deze modder snel los laat.

Dus gebruik een band met korte smalle noppen.


Leemgrond

Leemgrond is de naam van en grondsoort die naast kleideeltjes ook veel uiterst fijne

zanddeeltjes (0,002 tot 0,050 mm  in doorsnede) bevat.

Als we Leem vergelijken met klei , is de eerst stugger, en minder goed water

doorlatend door het vele fijne zand.

Wordt de leemgrond door veel tot zeer veel water bevochtigd dan ontstaat een z

eer kleverige massa die we modder noemen.


Gras

Veelal in Engeland voorkomende circuits, die een ondergrond hebben van klei en waarop

een grasland is aangelegd.

Gras is als je er op rijdt een zeer gladde ondergrond en je banden moeten dan ook

voorzien zijn van goede scherpe noppen.


Rotsgrond  

We vinden in onze directe omgeving weinig circuits die bestaan uit rotsgrond,

hiervoor moet je al richting Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk trekken.

Hier vind je circuits die bestaan uit bergen en afdalingen waar de ondergrond

bestaat uit steen die vaak bedekt is met een dun laagje grond waarop dan

weer gras groeit.

Je zult merken dat deze ondergrond zeer glad is en je banden van goede

kwaliteit moeten zijn om grip te hebben.

Scherpe noppen met enige afstand om het vuil er tussen uit te werpen zijn

hier belangrijk.


(3) MX Circuit layout

Start / Bochten / Knippen / Woops/ Sprongen / Hellingen

Klik hier voor meer info over deze diverse circuit onderdelen


(4) MX circuit omstandigheden

Voorkomende circuitomstandigheden zijn, zand, modder, gras, hard, hellingen,

afdalingen, stenen, stof, enz.

Licht Circuit

Onder een licht circuit wordt verstaan een vlak en geschoven baan, waar nog niet

veel knippen in zitten, en waar je na een tijdje trainen niet al te moe bent.  

Normaal circuit

Als je op een normaal circuit traint en je zelf het gevoel hebt dat je hebt moeten werken

en er ook nog wat van geleerd  hebt mag je er van uit gaan dat je in actie bent geweest

op een normaal circuit.  

Zwaar circuit  

Een zwaar circuit is een baan waar veel op getraind is geworden en die slecht

is onderhouden, met andere woorden waar al zeer lange tijd geen shovel

de zaak heeft plat geschoven en waar dus werkelijk heel diepe knippen en

sporen in zitten.

In dit geval spreek men van een zwaar circuit.

Uiteraard is het een goede zaak om op dit soort circuits regelmatig te gaan trainen.

Je leert hierbij natuurlijk het knippen rijden en tevens het uitbouwen van je

conditie want die heb je nodig op zware banen.


(5) MX weersomstandigheden  

Je weet zelf maar al te goed als je hier in Nederland woont,

dat je voor het bedrijven van je MX sport hier vaak zeer weersafhankelijk bent.

Slecht of goed, en af en toe eens zeer goed weer. Zon en af en toe zon

afgewisseld met wolken.

Vaak bewolkt, met kans op regen, daarbij ook nog de kans op wind die kan variŽren

van rustig tot zeer hard, In de herfsttijd dan ook nog kans op mist en later hagel,

ijs en sneeuw als de temperatuur ver genoeg gedaald is.


(6) Circuit evaluatie

Ik heb als hulpmiddel onderstaand evaluatie schema ontworpen om bij te

houden hoe de Circuit omstandigheden ter plekke waren.

WEDSTRIJD TE :.....................DATUM:....-....-201.

Circuit omstandigheden  

O    Licht    O    Normaal O  Zwaar  O Zeer Zwaar  
O    Veilig  O    Gevaarlijk  O  Stof    

Circuit samenstelling  

O    Zand O   Hard O  Modder O Klei
O    Gras O   Stenen O  Knippen O Hellingen  
O    Afdalingen O   Springschansen    
 

O   Supercrossbaan

   
O    Bomen

O   Andere obstakels

     

 Startterrein ...... meter

Circuit lengte ...... meter

1e bocht gaat naar links / rechts

Aantal linker bochten .....

Aantal rechter bochten .....

Aantal springschansen .....

Aantal dubbele springschansen .....

Aantal tafelsprongen .....

Aantal opstappen .....

Aantal afstappen .....

Aantal afdalingen .....

Aantal Woops of Waves .....

Geadviseerde banden

Achter ..........

Voor ..........


Klik hier voor een circuit overzicht in Nederland op Google Maps

Verder naar circuit layouts >>>>

E-mail: motocrossadvies@ziggo.nl # Copyright © 2000 MX Adviseur: Jan MŁller